Monday, February 1, 2021

Bazı Alanlarda İlan Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi ile İsim ve Statülerinin Değ. Hk. (Karar Sayısı: 3456)

R.Gazete No: 31380

R.G. Tarihi: 30.1.2021

 

Karar Sayısı: 3456

Karar Tarihi : 29.1.2021

Bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin iptali, sınırlarının yeniden belirlenmesi ile isim ve statülerinin değiştirilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

29/1/2021 TARİHLİ VE 3456 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede isimleri belirtilen turizm merkezleri iptal edilmiştir.

 

MADDE 2- (1) Ekli (2) sayılı listede isimleri belirtilen turizm merkezlerinin sınırları, ekte yer alan krokilerde gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE 3- (1) Ekli (3) sayılı listede isimleri belirtilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin sınırları, ekte yer alan krokilerde gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE 4- (1) Ekli (4) sayılı listede isimleri belirtilen turizm merkezlerinin sınırlan, daraltma ve sınır aktarımı yapılmak suretiyle ekte yer alan krokilerde gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE 5- (1) Hatay Samandağ Turizm Bölgesinin adı ve statüsü Hatay Arsuz Samandağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak değiştirilmiş ve sınırları ekli krokide gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE 6- (1) Bursa Uludağ II. Gelişim Bölgesi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırları, genişletme yapılmak suretiyle ekte yer alan krokide gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

(1)      SAYILI LİSTE

1-      Bolu Karacas ıı T ermal T lirizm Merkezi

2-      Giresun Aksu Turizm Merkezi

3-      İsparta Merkez Gülpark Turizm Merkezi

4-      Manisa-Demirci-Hisar Termal Turizm Merkezi

5-      Manisa-Kula-Emir Termal Turizm Merkezi

6-      Ordu-Fatsa-Çerkezler Turizm Merkezi

7-      Trabzon Araklı Pazarcık Yaylası Turizm Merkezi

8-      Trabzon Araklı Yeşilyurt Yılatıtaş Yaylası Turizm Merkezi

 

(2)      SAYILI LİSTE

1 -      Nevşehir Kozaklı Termal Turizm Merkezi

2-      Sakarya Akyazı Kuzuluk Termal Turizm Merkezi

 

(3)      SAYILI LİSTE

1     - Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

2      - Ordu Bolaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

 

(4)      SAYILI LİSTE

1     - İzmir Balçova Termal Turizm Merkezi

2     - İzmir İnciraltı Termal Turizm Merkezi

 

NOT: Tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------

 

Copyright © 2020 Cyber Details - Vulnerability Database™

Thanks for everything Templateism - You should have written the code a little more complicated