Sunday, January 31, 2021

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hk.Karar (Karar Sayısı: 3463)

R.Gazete No: 31380

R.G. Tarihi: 30.1.2021

Karar Sayısı: 3463

Karar Tarihi : 29.1.2021

Ekli "Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar"m yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Copyright © 2021 Vulnerability Database | Cyber Details™

thank you Templateism for the design - You should have written the code a little more complicated - Nothing Encrypted anymore