Monday, February 1, 2021

1/7/2021 Tarihinden 31/12/2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygul. Fiyatlar ve Süreler Hk. (Karar Sayısı: 3453)

R.Gazete No: 31380

R.G. Tarihi: 30.1.2021

Karar Sayısı: 3453

Karar Tarihi : 29.1.2021

1/7/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar ve süreler ile fiyatların güncellenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6 ncı ve 6/B maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

29/1/2021 TARİHLİ VE 3453 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- (1) 1/7/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için, Ek-l'de yer alan fiyatlar karşılarında belirtilen süreler boyunca uygulanır. Söz konusu fiyatlar Ek-2'de belirtilen yönteme göre güncellenir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki üretim tesisleri için Ek-l'de yer alan yerli katkı fiyatlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

NOT: Tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------

 

Copyright © 2020 Cyber Details - Vulnerability Database™

Thanks for everything Templateism - You should have written the code a little more complicated