Sunday, January 31, 2021

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/59)

R.Gazete No: 31380

R.G. Tarihi: 30.1.2021

 

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021- 32/59)

 

MADDE 1 - 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Pa­rası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'in 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri."

 

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

Copyright © 2021 Vulnerability Database | Cyber Details™

thank you Templateism for the design - You should have written the code a little more complicated - Nothing Encrypted anymore