Sunday, January 31, 2021

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

R.Gazete No: 31380

R.G. Tarihi: 30.1.2021

 

Millî Eğitim Bakanlığından:

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILAMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

----------o----------

 

Copyright © 2021 Vulnerability Database | Cyber Details™

thank you Templateism for the design - You should have written the code a little more complicated - Nothing Encrypted anymore