Sunday, January 31, 2021

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değ.Yap.Hk. (Karar Sayısı: 3465)

R.Gazete No: 31380

R.G. Tarihi: 30.1.2021

Karar Sayısı: 3465

Karar Tarihi : 29.1.2021

 

Ekli "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI

YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1 - 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın 1 inci maddesinde yer alan "kırsal ekonomik altyapı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve bireysel sulama sistemlerine yönelik" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2- Aynı Kararın 2 nci maddesinde yer alan "kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 3- Aynı Kararın 5 inci maddesinin;

a)  Üçüncü fıkrasında yer alan "yatırım konularından" ibaresi "yatırım konulan ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırım konularından" şeklinde değiştirilmiştir.

b) Beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Yatırım konularına ilişkin usul ve esaslar; tanma dayalı ekonomik yatırımlar, kırsal ekonomik altyapı yatırımları ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yatıranlar hakkında çıkarılan tebliğler ile belirlenir."

 

MADDE 4- Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlara" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 5- Aynı Kararın 7 nci maddesinde yer alan "kırsal ekonomik altyapı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve bireysel sulama sistemleri" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

----------o----------

 

Copyright © 2021 Vulnerability Database | Cyber Details™

thank you Templateism for the design - You should have written the code a little more complicated - Nothing Encrypted anymore