Sunday, January 31, 2021

Bazı Alanların "Yayla Alanı" Olarak İlan Edilmelerine İlişkin Aynı Listede Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yür. Kald.Hk. (Karar Sayısı: 3461)

R.Gazete No: 31380

R.G. Tarihi: 30.1.2021

Karar Sayısı: 3461

Karar Tarihi : 29.1.2021

Ekli listede adlan belirtilen alanlann ‘"yayla alanı" olarak ilan edilmelerine ilişkin aynı listede tarih ve sayıları yazılı Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Copyright © 2021 Vulnerability Database | Cyber Details™

thank you Templateism for the design - You should have written the code a little more complicated - Nothing Encrypted anymore