Sunday, January 31, 2021

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)

R.Gazete No: 31380

R.G. Tarihi: 30.1.2021

Karar Sayısı: 3469

Karar Tarihi : 29.1.2021

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki oranların yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr maddenin yedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

29/1/2021 TARİHLİ VE 3469 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranlar % 10 olarak uygulanır.

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
 

----------o----------

 

Copyright © 2021 Vulnerability Database | Cyber Details™

thank you Templateism for the design - You should have written the code a little more complicated - Nothing Encrypted anymore